Zaproszenie Komisji Europejskiej do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego celem pobudzenia ekologicznego ożywienia gospodarczego UE.

Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego(ang. Innovation Fund), będącego jednym z największych programów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, finansowanym z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Fundusz ten będzie finansował przełomowe technologie w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla. Zapewni on impuls do ekologicznego ożywienia gospodarczego, tworząc lokalne, przyszłościowe miejsca pracy, torując drogę do neutralności klimatycznej i wzmacniając europejskie przywództwo w dziedzinie technologii na skalę globalną.

W latach 2020-2030 fundusz innowacyjny przeznaczy około 10 mld euro ze sprzedaży na aukcji uprawnień w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, oprócz niewypłaconych dochodów z programu będącego poprzednikiem funduszu innowacyjnego – programu NER 300 – https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund/ner300_en.

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków zapewni finansowanie w wysokości 1 mld euro na duże projekty dotyczące czystych technologii, aby pomóc im w przezwyciężeniu ryzyka związanego z komercjalizacją i demonstracją na dużą skalę. Wsparcie to pomoże nowym technologiom wejść na rynek. W przypadku obiecujących projektów, które jeszcze nie są gotowe do wprowadzenia na rynek, przeznacza się odrębny budżet w wysokości 8 mln euro na pomoc w opracowywaniu projektów.

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla projektów w kwalifikujących się sektorach ze wszystkich państw członkowskich UE, a także z Islandii i Norwegii. Środki te mogą być wykorzystywane we współdziałaniu z innymi inicjatywami w zakresie finansowania publicznego, takimi jak pomoc państwa lub inne unijne programy finansowania. Projekty będą oceniane pod kątem ich potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, potencjału innowacyjnego, dojrzałości finansowej i technicznej oraz potencjału w zakresie zwiększania skali i opłacalności.

Termin składania wniosków upływa 29 października 2020 r. Projekty można zgłaszać za pośrednictwem unijnego portalu poświęconego finansowaniu i przetargom, gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat ogólnej procedury.

Informacje ogólne

Celem funduszu jest stworzenie odpowiednich zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania teraz w nową generację technologii niskoemisyjnych i zapewnienie przedsiębiorstwom z UE przewagi pioniera, aby mogły się stać światowymi liderami w dziedzinie technologii.
Fundusz innowacyjny będzie wdrażany przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), natomiast Europejski Bank Inwestycyjny zapewni pomoc w zakresie rozwoju projektów, które nie są gotowe do pełnego zastosowania.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa funduszu innowacyjnego – https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
Strona internetowa Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci –https://ec.europa.eu/inea/en/innovation-fund
Portal poświęcony finansowaniu i przetargom – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
Europejski Zielony Ład – https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki – https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_pl

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  Skip to content