Śląski Pakiet dla Gospodarki – I FILAR

Przedsiębiorco! Potrzebujesz wparcia w czasach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa?

Skorzystaj ze Śląskiego Pakietu dla Gospodarki – I Filar

? 446 mln złotych do rozdysponowania na wsparcie sektora MŚP (środki z RPO WLS 2014-2020)

 

Pożyczki dystrybuowane będą przez trzy podmioty: Fundusz Górnośląski S.A.TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Bank Pekao S.A.

? Dotychczasowe wsparcie było przeznaczone na pożyczki inwestycyjne i obrotowe, w powiązaniu z rozwojem MŚP.W związku z obecną nadzwyczajną sytuacją, wywołaną pandemią koronawirusa, Komisja Europejska dopuszcza finansowanie kapitału obrotowego na regulowanie bieżących zobowiązań, przede wszystkim wynagrodzeń pracowników, ale także ponoszenia kosztów zabezpieczających prowadzoną działalność gospodarczą, towary, usługi, zapasy, koszty najmu itp.

 

? W celu wsparcia podmiotów, które najbardziej odczują skutki nadzwyczajnej sytuacji, planowane są zmiany w warunkach udzielanego wsparcia w już funkcjonującym instrumencie finansowym, w szczególności wynikające z planowanych do przyjęcia zmian Rozporządzeń KE:

? możliwość kwalifikowania kapitału obrotowego bez powiązania z wydatkami inwestycyjnymi,

? modyfikacja katalogu obszarów wsparcia z uwzględnieniem sektora zdrowia,

? modyfikacja katalogu wydatków kwalifikowalnych,

? modyfikacja katalogu grupy docelowej,

? modyfikacja warunków wsparcia (m.in. okres karencji, wartość pożyczki, okres spłaty pożyczki, brak zbędnych formalności czy zabezpieczenia),

? czasowe odstąpienie od weryfikacji trudnej sytuacji przedsiębiorstw i dopuszczenie możliwości dofinansowywania działalności takich podmiotów (w obecnej sytuacji wiele przedsiębiorstw może zmagać się z trudnościami w zakresie prowadzenia działalności. Środki powinny być skierowane właśnie do nich, zwłaszcza na działalność operacyjną, tak, by pomóc im przezwyciężyć trudności),

? zwiększenie limitu dopuszczalności pomocy de minimis (jeśli taka możliwość zostanie dopuszczona),

? zwiększenie ilości godzin pracy doradców dla MŚP u Pośredników Finansowych.

? Planowane są także uproszczenia dla sektora MŚP w ramach udzielonych już pożyczek. Sytuacja każdego pożyczkobiorcy jest analizowana indywidualnie w przypadku wystąpienia o m.in. wydłużenie okresu realizacji inwestycji, wydłużenie okresu spłaty czy karencji, zmiany harmonogramu spłaty itp.

 

?? W ramach działań już zrealizowanych od 17 marca do 27 marca 2020 r. Fundusz Górnośląski SA w Katowicach wyraził zgody na prolongatę spłaty 132 umów pożyczek dla przedsiębiorców na łączną prolongowaną kwotę 2.145 097,32 zł, co stanowi ok 20% portfela pożyczek aktywnych. Przewiduje się, że w kwietniu podobne prolongaty będą dotyczyć ok 40% portfela pożyczek.

 

?Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach
Wydział Obsługi Pożyczek
?? +48 32 723 31 15 (pn-pt godz. 8:00 – 18:00)
? spg@fgsa.pl

Żeby być na bieżąco, już dzisiaj zapisz się do naszego newslettera!
www.fgsa.pl

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content