Śląski Pakiet dla Gospodarki c.d. – II FILAR

Przedsiębiorco! Potrzebujesz wparcia w czasach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa?

W utrzymaniu miejsc pracy pomoże Ci Śląski Pakiet dla Gospodarki – II Filar


?
 323 mln złotych – przewiduje się zarówno wsparcie z RPO WSL jak i POWER (programu zarządzanego z poziomu krajowego):

?  Dofinansowanie do wynagrodzeń ? wsparcie dostępne będzie dla MŚP, osób samozatrudnionych i organizacji pozarządowych:

– warunkiem uzyskania wsparcia będzie wykazanie spadku obrotów z dwóch kolejnych miesiącach br., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku,
– wsparcie udzielane będzie na okres maksymalnie 3 miesięcy; obecnie ustalane są kwoty możliwej wysokości wsparcia,
– przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o te środki bezpośrednio w powiatowych urzędach pracy.

 

?Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

– od 1 kwietnia br. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
– wnioski o przyznanie świadczenia można składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach za pomocą formularza dostępnego na stronie praca.gov.pl
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?

 

?Dofinansowanie szkoleń dla MŚP do 80 proc. kosztów:

– wsparcie dostępne w ramach podmiotowego systemu finansowania usług,
– szacowana kwota na te działania wynosi 105 mln zł.

 

? Subsydiowane zatrudnienie oraz staże ? narzędzia aktywizacji zawodowej:

– wsparcie pozwoli zmniejszyć koszty zaangażowania personelu po stronie przedsiębiorcy,
– szacowana kwota na te działania to 57,5 mln zł.

 

? Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i działania outplacement:

– ze wsparcia będą mogły skorzystać m.in. osoby zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
– szacowana kwota na ta działania to 64,9 mln zł.

 

? Staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób młodych (do 30 roku życia):

– narzędzie aktywizacji zawodowej dostępne w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój,
– wsparcie pozwoli na zmniejszenie kosztów zaangażowania personelu po stronie przedsiębiorcy, subsydiowane zatrudnienie w miejscu pracy oraz zapewni środki na podjęcie działalności gospodarczej,
– szacowana kwota to około 96 mln zł.

 

? Szkolenia dla pracodawców:

– Wojewódzki Urząd Pracy proponuje pracodawcom szkolenia w zakresie obowiązków pracodawców i praw pracowniczych, form wsparcia dla pracowników, profilowania zwalnianych pracowników i identyfikację ich potrzeb.

 

Szczegółowe informacje:
Wojewódzki Urząd Pracy W Katowicach
?? +48 32 757 33 11
? wup@wup-katowice.pl

Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  X
  Skip to content