Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet????

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.

Jak pokazuj膮 badania – w Polsce mamy do czynienia z coraz bardziej przedsi臋biorczymi kobietami. Potwierdzeniem s膮 przyk艂ady znanych pa艅: Ireny Eris czy Ewy Minge. Jednak lista ta jest znacznie d艂u偶sza. Co wi臋cej, niejednokrotnie udowadniaj膮, 偶e nie boj膮 si臋 trudnych pomys艂贸w na biznes.

 

 

Cho膰 w 艣rodowisku zawodowym nie brakuje okre艣lania r贸偶nic, kt贸re cechuj膮 style zarz膮dzania kobiet i m臋偶czyzn, to skuteczno艣膰 w biznesie nie ma p艂ci. Patrzenie na zatrudnionych wy艂膮cznie przez pryzmat kompetencji to rozwi膮zanie korzystne zar贸wno dla pracownik贸w, jak i pracodawc贸w. Stawiaj膮c na r贸wne traktowanie, 艂atwiej jest bowiem pozyska膰 i zatrzyma膰 wykwalifikowanych specjalist贸w.

Jak wynika z przeprowadzonego w 2019 r. badania Hays Poland Kobiety na rynku pracy. Kompetencje i r贸偶norodno艣膰, odsetek kobiet zarz膮dzaj膮cych firmami wzr贸s艂 z 15 proc. w 2018 r. do 18 proc. Ponadto z danych Eurostatu wynika, 偶e w Polsce kobiety stanowi膮 21 proc. cz艂onk贸w zarz膮d贸w w najwi臋kszych sp贸艂kach publicznych. Cho膰 w ci膮gu ostatnich pi臋ciu lat udzia艂 ten wzr贸s艂 o 9 pp., jest to ci膮gle wynik poni偶ej unijnej 艣redniej (26,7 proc.). I wci膮偶 a偶 81 proc. najwy偶szych stanowisk w firmach zajmuj膮 m臋偶czy藕ni.

 

 

Podobnie jest w bran偶y finansowo-ksi臋gowej, gdzie odsetek m臋偶czyzn zarz膮dzaj膮cych firmami wynosi 80 proc.:

P艂e膰 osoby zarz膮dzaj膮cej firm膮, w kt贸rej pracujesz

Kobieta 20%
M臋偶czyzna 80%
Nie wiem 0%

Reprezentacja kobiet na stanowiskach managerskich jest wy偶sza. Dla 54 proc. ankietowanych ze wszystkich bran偶 bezpo艣rednim prze艂o偶onym jest m臋偶czyzna, podczas gdy w bran偶y finansowo-ksi臋gowej kobiety na stanowiskach mened偶erskich stanowi膮 50 proc. kadry kierowniczej:

P艂e膰 bezpo艣redniego prze艂o偶onego

Kobieta 50%
M臋偶czyzna 48%
Brak prze艂o偶onego 2%

Kobiety dominuj膮 przy tym na stanowiskach specjalistek w ramach zespo艂贸w podleg艂ych managerom. W bran偶y finansowo-ksi臋gowej 56 proc. respondent贸w wskaza艂o, 偶e wi臋kszo艣膰 ich wsp贸艂pracownik贸w ? cz艂onk贸w zespo艂u ? to kobiety:

P艂e膰 cz艂onk贸w zespo艂u, w kt贸rym pracujesz

W wi臋kszo艣ci kobiety 56%
W wi臋kszo艣ci m臋偶czy藕ni 20%
R贸wna liczba kobiet i m臋偶czyzn 24%

Kobiety maj膮 coraz wi臋kszy apetyt na sukces

Mniejszy odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych mo偶e wynika膰 ze sposobu, w jaki firmy planuj膮 rozw贸j talent贸w oraz awanse w swoich strukturach. Cz臋sto w rezultacie tych dzia艂a艅 kobiety maj膮 mniejsze szanse na realizacj臋 ambicji zawodowych oraz rozw贸j kariery.

W konsekwencji kobiety cz臋sto mierz膮 ni偶ej ni偶 m臋偶czy藕ni. Wynika to r贸wnie偶 z dotychczas zajmowanych przez nie stanowisk. Z badania Hays Poland wynika, 偶e w 2019 r. kobiety by艂y w podobnym stopniu zadowolone z zajmowanego obecnie stanowiska jak m臋偶czy藕ni, je艣li spojrze膰 na rynek pracy og贸lnie. Ten pozytywny trend obserwowany jest ju偶 od 2018 r. R贸偶nice w poziomie zadowolenia z zajmowanego stanowiska ujawniaj膮 si臋 jednak w kontek艣cie bran偶y firmy. Kobiety zwi膮zane z sektorem finansowo-ksi臋gowym nieco ni偶ej oceniaj膮 swoj膮 satysfakcj臋 ni偶 panie w innych bran偶ach:

Czy jeste艣 zadowolony/ zadowolona z poziomu obecnie zajmowanego stanowiska?

Kobiety Kobiety ? bran偶a finansowo-ksi臋gowa M臋偶czy藕ni
Bardzo zadowolony/a 16% 12% 20%
Zadowolony/a 54% 54% 46%
Trudno powiedzie膰 20% 22% 22%
Niezadowolony/a 7% 10% 8%
Zdecydowanie niezadowolony/a 3% 2% 4%

 

Jednocze艣nie z roku na rok kobiety maj膮 coraz wi臋kszy apetyt na sukces. W 2019 r. panie, tak偶e w bran偶y finansowo-ksi臋gowej, cz臋艣ciej ni偶 m臋偶czy藕ni wskazywa艂y stanowisko dyrektorskie jako oznaczaj膮ce dla nich sukces. To du偶a zmiana wzgl臋dem ubieg艂ych lat, kiedy to stanowiska lider贸w, dyrektor贸w i zarz膮dzaj膮cych wskazywane by艂y najcz臋艣ciej przez pan贸w, podczas kiedy panie ogranicza艂y swoje aspiracje do r贸l specjalistycznych, mened偶erskich i zwi膮zanych z kierowaniem niewielkim zespo艂em:

Jaki poziom stanowiska musisz obj膮膰, aby uwa偶a膰 siebie za osob臋, kt贸ra odnios艂a sukces?

Kobiety Kobiety ? bran偶a finansowo-ksi臋gowa M臋偶czy藕ni
Oznaczaj膮ce sukces Obecnie zajmowane Oznaczaj膮ce sukces Obecnie zajmowane Oznaczaj膮ce sukces Obecnie zajmowane
Praktykant/ Sta偶ysta 0% 2% 0% 2% 0% 2%
Asystent 0% 5% 0% 6% 0% 4%
Specjalista 2% 24% 2% 30% 2% 16%
Samodzielny Specjalista 10% 25% 16% 28% 12% 25%
Mened偶er/ Kierownik 34% 28% 28% 22% 22% 30%
Dyrektor 28% 10% 26% 6% 22% 12%
Dyr. Zarz膮dzaj膮cy/PrezesPrezes 14% 2% 12% 2% 24% 7%
W艂a艣ciciel 10% 1% 12% 2% 14% 3%
Inne* 2% 3% 4% 2% 6% 1%

* W艣r贸d innych respondenci wymieniali stanowiska zwi膮zane z ekspertyz膮, nauk膮, role zarz膮dowe oraz niezale偶ne ? np. doradca. Podkre艣lali r贸wnie偶 spo艂eczny wymiar sukcesu, niezwi膮zanego z zajmowanym stanowiskiem oraz fakt, i偶 nazwa stanowiska ma drugorz臋dne znaczenie wobec zakresu obowi膮zk贸w, odpowiedzialno艣ci oraz mo偶liwo艣ci realizacji swojej ambicji.

 

Pozytywne zmiany wzgl臋dem zesz艂ego roku mo偶na zaobserwowa膰 w zakresie planowania 艣cie偶ki kariery. To w du偶ej mierze efekt rozwi膮za艅 wprowadzanych coraz ch臋tniej przez firmy. W rezultacie odsetek pracownik贸w ? zar贸wno kobiet, jak i m臋偶czyzn ? posiadaj膮cych opracowany plan kariery sukcesywnie ro艣nie. W tym roku a偶 76 proc. pan贸w i 74 proc. pa艅 potwierdza, 偶e posiada przynajmniej cz臋艣ciowo opracowan膮 艣cie偶k臋 zawodow膮, kt贸r膮 chce pod膮偶a膰. W艣r贸d kobiet z bran偶y finansowo-ksi臋gowej odsetek ten wynosi 76 proc.:

Czy masz opracowany plan rozwoju kariery?

Tak 50%
Nie 24%
Cz臋艣ciowo 26%

 

Odwaga w my艣leniu o swojej karierze wynika z obserwowanego przez kobiety wsparcia ze strony organizacji. Firmy najcz臋艣ciej wspieraj膮 rozw贸j swoich pracownik贸w umo偶liwiaj膮c im udzia艂 w zewn臋trznych kursach i szkoleniach. Pozytywnym sygna艂em jest to, 偶e kobiety otrzymuj膮 niemal tak膮 sam膮, du偶膮 szans臋 na kszta艂cenie i zdobywanie nowych umiej臋tno艣ci jak m臋偶czy藕ni:

Czy pracodawca pomaga realizowa膰 Tw贸j plan rozwoju?

Kobiety Kobiety ? bran偶a finansowo-ksi臋gowa M臋偶czy藕ni
Tak 38% 32% 44%
Przynajmniej cz臋艣ciowo 28% 34% 27%
Nie 34% 34% 29%

 

Niestety w bran偶y finansowo-ksi臋gowej mo偶liwo艣膰 uczestniczenia w kursach i szkoleniach, zar贸wno tych zewn臋trznych jak i wewn臋trznych, ma mniej kobiet ? odpowiednio 56 i 46 proc.:

W jaki spos贸b pracodawca pomaga realizowa膰 Tw贸j plan rozwoju?*

Kobiety Kobiety ? bran偶a finansowo-ksi臋gowa M臋偶czy藕ni
Umo偶liwia uczestnictwo w zewn臋trznych kursach i szkoleniach 70% 56% 72%
Oferuje doradztwo w zakresie planowania kariery lub mentoring 24% 26% 34%
Organizuje wewn臋trzne szkolenia 55% 46% 52%
Dokonuje regularnej oceny moich wynik贸w 58% 54% 68%
Przedstawia 艣cie偶ki kariery w organizacji i perspektywy awansu 32% 36% 37%
Inne** 10% 8% 14%

* Procenty nie sumuj膮 si臋 do 100, poniewa偶 mo偶na by艂o zaznaczy膰 wi臋cej ni偶 jedn膮 odpowied藕.

 

Kobiety ? r贸wnie cz臋sto jak m臋偶czy藕ni ? stara艂y si臋 o promocj臋 w 2019 r (odpowiednio 38 i 35 proc.). Otrzymywa艂y j膮 r贸wnie偶 podobnie cz臋sto jak m臋偶czy藕ni (odpowiednio 18 i 20 proc. w trakcie 6-12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych dat臋 wzi臋cia udzia艂u w badaniu). Odsetek kobiet z bran偶y finansowo-ksi臋gowej, kt贸re ubiega艂y si臋 o awans wynosi艂 jeszcze wi臋cej, bo 40 proc. 18 procentom uda艂o si臋 uzyska膰 promocj臋 (w trakcie 6-12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych dat臋 wzi臋cia udzia艂u w badaniu):

Czy w trakcie ostatnich 12 miesi臋cy ubiega艂a艣 si臋 o awans?

Tak 40%
Nie 60%

Kiedy ostatnio awansowa艂a艣?

Mniej ni偶 6 miesi臋cy temu 22%
6-12 miesi臋cy temu 18%
1-2 lata temu 28%
2-5 lat temu 20%

Raport ?Kobiety na rynku pracy 2019? przedstawia ambicje, potrzeby i mo偶liwo艣ci rozwoju profesjonalistek pracuj膮cych w Polsce. Publikacja przedstawia wyniki badania Hays i zawiera komentarze ekspert贸w reprezentuj膮cych r贸偶norodne sektory rynku.

Wyniki dla wszystkich bran偶 dost臋pne s膮 na stronie: https://cloud.email.hays.com/PL_Kobiety2019

 

*殴r贸d艂o: https://ceo.com.pl/wciaz-tylko-nielicznym-kobietom-udaje-sie-wejsc-do-zarzadow-sytuacja-polek-z-branzy-finansowo-ksiegowej-na-rynku-pracy-92461

 

Zostaw numer

Je偶eli jeste艣 zainteresowany szczeg贸艂ami naszej oferty, zostaw sw贸j numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i um贸wimy si臋 na szczeg贸艂ow膮 rozmow臋 na temat, kt贸ry szczeg贸lnie Ci臋 zainteresowa艂.

  Imi臋 (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyra偶am zgod臋 na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane s膮 przez Fundusz G贸rno艣l膮ski SA z siedzib膮 przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane s膮 w celu obs艂ugi przes艂anego zg艂oszenia i udzielenia odpowiedzi. Spos贸b realizacji praw u偶ytkownik贸w oraz inne informacje zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych okre艣lone zosta艂y w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu G贸rno艣l膮skiego SA

  X
  X
  Skip to content